Katalog usług Przeciwdziałanie przemocy domowej

Instytucje realizujące zadania w sferze przeciwdziałania przemocy


Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,

e-mail: socjalni@miastkowo.pl

tel. 86 217-48-23

 

Posterunek Policji w Śniadowie

18-411 Śniadowo, Ostrołęcka 9,

Kierownik Posterunku

asp. szt. Grzegorz Podgórski

kom. 696- 471- 333

 

Dzielnicowy na terenie Gminy Miastkowo

asp. szt. Waldemar Grzegorz Malinowski

tel. 47 717 10 61, kom. 885 997 227

przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 13:00 do 14:00

świetlica przy urzędzie gminy

 

Sąd Rejonowy w Łomży

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

18-400 Łomża, ul. Polowa 1

tel. (86) 215-09- 83

 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża

Czynne całą dobę

telefon (86) 216 67 03

sekretariat tel (86) 216 28 20

(czynny w godz. 8:00 – 15:00)

e-mail: sekretariat@wopitu.pl

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Łomży

tel. (86) 216 67 03

(rejestracja czynna w godz. 8:00 do 20:00)

Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 do 20:00

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

w Łomży

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 42A

kom. 884 657 604

pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym 2121 309 900

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 D

Kontakt tel. (86) 278 12 99,  email: pcpr@powiatkolno.pl   

https://pcprkolno.pl/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-osob-doznajacych-przemocy-domowej

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25 12:30
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25 12:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211