Plany i programy Opieka 75+

"Opieka 75+"


PROGRAM „OPIEKA 75+” NA ROK 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie informuje, iż w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przystąpił do realizacji Programu “Opieka 75+” na rok 2023.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość dofinansowania: 8 841,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 12 608,85 zł.

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi w rozumieniu art. 6 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej, a także dla osób pozostających w rodzinie w wieku 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców.

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2023;

  2.  dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym w 2022 roku usługi te nie były świadczone (osoby nowe);

  3.  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W Gminie Miastkowo, w ramach Programu „Opieka 75+” świadczone są przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie usługi opiekuńcze.

Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do kontaktu z Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Miastkowie, tel. 86 217 48 29 lub 217 49 93.


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-04
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2024-02-20 10:31
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2024-02-20 10:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247