Plany i programy Uchwały

Uchwały dotyczące programów


 

  1. Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 2017-11-22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025

  2. Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

  3. Uchwała Nr XVII/110/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021-2032

  4. Uchwała Nr XXXII/185/2022 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

  5. Uchwała Nr XXVII/156/2022 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.

  6. Uchwała Nr XLI/249/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Miastkowo „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-28
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-28 11:39
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-28 11:39
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2024-02-20 10:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 391