Plany i programy Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa


Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „ Opieka wytchnieniowa „ dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z planowanym przystąpieniem gminy Miastkowo do Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej .

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach 8, 9, 10 listopada 2023 w siedzibie OPS Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 w godzinach 800 - 1500

  • osobiście

  • e-mailowo pod adresem: socjalni@miastkowo.pl

Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W trakcie zgłoszenie należy podać : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz stopień niepełnosprawności osoby pozostającej pod stałą opieką

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Karta zgłoszenia usługi OW do pobrania:

 

 

Załącznikipobrań
file typ Karta zgłoszeniowa do usług opieki wytchnieniowej 86,01 KB 11

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-07
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:28
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:28
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146