Katalog usług Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej


Definicja przemocy domowej- jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektroniczne

- nowa definicja, która obowiązuje od 22 maja 2023 r. - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.).

Cechy przemocy:

 • jest to proces, nie pojawia się znienacka, jest cykliczny,

 • ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile,

 • toczy się w wymiarze dominacja – uległość,

 • nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka,

 • przejawia się w różnych formach.

Perspektywy postrzegania przemocy:

 • prawna - jest ścigana przez prawo (kodeks karny, kodeks wykroczeń),

 • moralna - krzywdzenie osób słabszych to zło moralne (kodeks, wyczucie moralne, sumienie, normy moralne przekazywane z pokolenia na pokolenie),

 • psychologiczna – przemoc wyzwalająca psychiczne zjawiska, jak cierpienie, doznawanie poczucia krzywdy, bezsilność,

 • społeczno-polityczna – przemoc na dużą skalę, grupy stosujące przemoc.

Rodzaje przemocy:

 • przemoc gorąca: furia; pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia pochodzące z frustracji; wulkan emocjonalny; widowiskowa, widoczna; szybko przechodzi; jest skumulowaną siłą uczuć, której nie da się zatrzymać;

 • przemoc chłodna: polega na zrealizowaniu scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie dóbr i praw drugiej osoby; zaplanowana; zdarza się w pozornie dobrej rodzinie; nie ma tu furii i gniewu.

Formy przemocy:

 • przemoc fizyczna,

 • przemoc psychiczna,

 • przemoc seksualna,

 • przemoc ekonomiczna,

 • zaniedbywanie

 • cyberprzemoc.

Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków.


Informacja o lokalnych instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemu przemocy w rodzinie

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie

Skład komisji:

 • Katarzyna Kobus - przewodniczący komisji

 • Mariola Kupidłowska - sekretarz komisji

 • Bożena Korytkowska - członek komisji

 • Waldemar Grzegorz Malinowski - członek komisji

 • Marek Prytuła - członek komisji

 • Marek Żyłowski - członek komisji

   

Kontakt:

 • od poniedziałku do piątku, w godz. 7:15 - 15:15

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie

 • tel. 86 217-48-23

2. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miastkowo

Skład zespołu:

 • Katarzyna Kobus - przewodniczący

 • Diana Pieniążek

 • Elżbieta Kurpiewska

 • Mariola Kupidłowska

 • Małgorzata Struniewska

 • Elżbieta Kowalczyk

 • Bożena Korytkowska

 • Grzegorz Podgórski

 • Ks. Jarosław Świderek

 • Marzena Guz

 

Kontakt:

 • od poniedziałku do piątku, w godz. 7:15 - 15:15

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie

  tel. 86 217-48-23

3. Posterunek Policji w Śniadowie

Posterunek Policji w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 9, 18-411 Śniadowo

 • dzielnicowy: asp. szt. Waldemar Grzegorz Malinowski

 • tel. 885-997-227

Dzielnicowy dyżuruje w każdą środę w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, budynek świetlicy przy urzędzie gminy.

 • punkt przyjęć w Miastkowie : w godzinach od 13.00 do 14.00. 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:39
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 127