Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 38.2023

WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1) Katarzyna Kobus - przewodniczący

2) Mariola Kupidłowska - sekretarz

3) Bożena Korytkowska - członek

4) Waldemar Grzegorz Malinowski - członek

5) Marek Prytuła - członek

6) Marek Żyłowski - członek

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 17 października 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-28 11:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 126